torstai 15. joulukuuta 2016

Rajat kiinni Helsinki ja Suomi ensin tavoittein Seppo Lehto: Sotarikollinen vladimir putinista: Valtiojohtaja, joka surmaa heimokansaa, liki samaa slaavikieltä puhuvia, sekä pyrkii ryöstämään Ukrainaa, Georgiaa, sen kristittyjä, sekä alueita monin tavoin aiheuttaen suoraan yli 10 000 surman toimillaan lyhyessä ajassa, ei voi olla muuta kuin kansanmurhaaja ja arvoton?


Seppo Lehto kysyy: Warcriminal Vladimir Putin to international warcrime Court fb-sivustolla https://www.facebook.com/groups/1432093180373577/?fref=ts  sotarikollinen vladimir putinista: 
Miehittäjä-Ryssälän valtiojohtaja, joka surmaa heimokansaa, liki samaa slaavikieltä puhuvia, sekä pyrkii ryöstämään Ukrainaa, Georgiaa, sen kristittyjä, sekä alueita monin tavoin aiheuttaen suoraan yli 10 000 surman toimillaan lyhyessä ajassa, ei voi olla muuta kuin kansanmurhaaja ja arvoton. 
Kuka kiittäisi ylistäisi Suomea jos hyökkäisimme Ryssän tapaan Viroon ja väittäisimme että Viro on Suomen maakunta?

Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme: Yhdistyksen nimi: Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen. 5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa. 6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Viitteet: Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13 Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193-----------------------------------------------------------------------

Наши цели, принятые отдельным заявлением Министерства иностранных дел: Наименование общества: Общество правды и требующего возмещений по военным преступлениям и геноциду, вызванным центральной администрацией московского Кремля либо Союзом Советских Социалистических Республик или Российской Федерацией (рег.общ.) Из параграфа номер 2 устава следует: цель и деятельность: 1.Мы требуем выдачи известных и опознанных советских партизанов и доставки их как подозреваемых в Финляндию с целью усмотрения и присуждения их из-за участия в военных преступлениях против Финляндии и ее граждан. 2.Мы требуем возврата со всеми капиталовложениями и законными процентами похищённых Союзом Советских Социалистических Республик т.н. репараций или награбленного добра и к тому же непосредственной передачи оккупирован-ных наших территорий, а одновременно обновления ратификации Тартусского мирного договора от 14.10.1920 со всеми его статьями. 3.Мы требуем от представителей администрации Кремля создания полномерных фондов военных возмещений, как сделали ФРГ и Австрия за их меры Второй Мировой войны. 4.Мы требуем ответственных лиц администрации московского Кремля, как например Владимира Путина, на осуждение в Гаагском Международном суде за геноцид чеченского народа во время 1994-1996 и опять с 1999 года за вновь начатый геноцид и притом за массавое уничтожение там, на таких же основаниях как обходятся с Слободой Милосевичем с его штабом. Мы ссылаемся в связи с этим на высказывания Елены Боннера в статье Тимо Хямяляйнена «Искоса», обнародованные в газете Хельсингин Саномат (1.3.2001 стр. Б7) под заглавием «Елена Боннер и демократия России»: «Эти две чеченских войны и действительный геноцид чеченского народа обречены на позор и гибель новой России». По возможностям надо Чечне гарантировать принадлежащие к ней ее национальные границы по тому, как они оформировались перед сталинскими гнусными преступлениями и этническими изгнаниями в сороковых годах 20-го столетия. К тому же мы требует от теперешней администрации Кремля возмещений за тогдашние преступ-ления прав человека по меньшей мере в таком же масштабе, как ФРГ уплатила для объектов, подвергшихся преследованию, и для их родственников. 5.Внешние денежные фонды и вложения, владельцем которых является Кремль, надо заморозить, пока не заключен юридически действительный документ о фондах возмещений для разных национальностей по соответственному закону, как сделано например в 1999 году для каторжников, работающих на Третье Рейх. Наследники Советской России никому пока ничто не возмещали за свои военные преступления и оккупации, а, наоборот, решили продолжать состав их преступлений в Чеченской Республике Ичкерия. 6.Сохранение традиций культуры для будущих поколений в целой Финляндии, как и на других объектах с народами, претерпев-шими преступления Кремля, не одобряя преступлений велико-руссов и ленинизма-сталинизма. Ссылки: Заявление Министерства иностранных дел: ХЕЛЬ 1011-13 Регистрационный номер общества: 188.193


Suomi ensin ;)?
------------------------------
http://suomi-ensin.blogspot.fi/
 -------------------------------------- Jani Viinikainen ja Juha Mäenpää, kuvaajana Seppo Lehto

Junes Lokka lähikuvassa Kuvaajana Seppo Lehto
Rajat kiinni Helsinki ja koko maa:


----------------------------------------------------------------

keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Seppo Lehto tykittää: Kokonainaisen Suomen asiaa ei sovi unohtaa. Suurin matuinvaasio on miehittäjä-Ryssän toimin alueellamme tuotetut mukaanlukien sieltä tuotetut somalit

Kokonainaisen Suomen asiaa ei sovi unohtaa. Suurin matuinvaasio on miehittäjä-Ryssän toimin alueellamme tuotetut mukaanlukien sieltä tuotetut somalit 
----------
Mielenosoitus 10.9.2016 klo 15-18 Helsingissä Mosaiikkitori, FI-00980 Helsinki, silvottu tynkä-Suomi
-------

Limalöllöille ymv demla-, yle- ja hs-huorille: Jotku kaipaavat putinin otteita ja lisävaikutusta alueisiimme: Itärajamme Terijoelta silvotun tynkä-Suomen rajalle saakka on miehittäjä-Ryssän hallussa ja verotutuotot kiinteistöveroista alkaen valuvat miehittäjille. Miehitetyillä alueillamme olevat miehityshallinnon tuottamat ryssät eivät todellakaan maksa euroakaan Suomelle vaan jokainen päivä on menetyksiä ja rosvousta, eri asia on jäljeille jääneessä silvotussa tynkä-Suomessa asuvat riippuen lähtökohdistaan. 

Vinkki: Keskustelu miehittäjä-Ryssästä jatkukoon blogi: 

http://keskustelu-ryssasta-jatkukoon.blogspot.fi


Seppo Lehto ei kiitos bryssäläisille / putinisteille, islamisteille ja matuinvaasioille
---------
Facebookista napattu:

"Mikko Paatero sanoo, että tämän hetkisestä vastaanottokeskusten tilanteesta vaietaan. Viranomaiset antavat tilanteesta silotellun ja liian positiivisen kuvan. Kuka antaa siloteltua kuvaa, onko se poliisi? – Poliisi pyrkii kyllä kertomaan oikeat tiedot, mutta poliisikin on nyt julkisuudessa hiljaa. Kuka sitten antaa siloteltua kuvaa? – Lähinnä sisäministeriön virkamiesjohto, Paatero sanoo.
------ 
Sisäministeriöllä ei ole tietoa turvapaikanhakijoiden järjestäytymisestä vastaanottokeskuksissa, kertoo sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. – Ei ole minkäänlaista viitettä, että järjestäytymistä olisi, Nerg sanoo."
------ 
Ei ole hirveän vaikea päättää kumpaa osapuolta tällä kertaa uskoisi. Onkohan Nerg löytänyt jo lähes 3000 kadonnutta tp-hakijaa? 
-------


------------------------------
http://rajat-kiinni-helsinki.blogspot.fi/
---------------------------

lauantai 14. marraskuuta 2015

Rajat kiinni Helsinki 14.11.2015 kutsui mukaansa isot joukot mieltä osoittamaan. Kuvat / videot Seppo Lehto Tampere


Rajat kiinni Helsinki 14.11.2015 kutsui mukaansa isot joukot mieltä osoittamaan. Kuvat / videot Seppo Lehto Tampere

 Maria ja Lasse Koskinen Lahdesta saapuivat myös osoittamaan mieltä islamisaatiota vastaanMielenosoituksen jälkeen käytiin tapaamisilla Bruverissa. Kuvassa Jukka Wallin perussuomalainen helsinkiläinen kuvanottoaikaanhttp://rajat-kiinni-helsinki.blogspot.fi/

------------------------------------


tiistai 10. marraskuuta 2015

Rajat kiinni = Mielenosoitus islamistien suurmoskeijaa vastaan Helsingissä: KOOLLEKUTSU: Kokoontuminen Rautatientorilla 14.11.2015 kello 14:30. Muodostamme Rautatientorilla kulkueen, joka kulkee reittiä Rautatientori - Mikonkatu - Aleksanterinkatu - Senaatintori
KOOLLEKUTSU: Kokoontuminen Rautatientorilla 14.11.2015 kello 14:30. Muodostamme Rautatientorilla kulkueen, joka kulkee reittiä Rautatientori - Mikonkatu - Aleksanterinkatu - Senaatintori. http://rajat-kiinni-Helsinki.blogspot.fi/


Uutislähteenä:

https://www.facebook.com/finnishdl/ We resist building the grand mosque in Finland, which is financed by human rights violating countries.

Setting up a grand mosque instead of smaller prayerhouses could help muslim communities to focus their funds on only one target. Also a centralized mosque could possibly ease controlling activity and make it more open.

We are still worried about that there is no clear public information about mosque’s funding. Bahrain is not following all civil rights and therefore it is reasonable to assume that there is a change for investors to affect the mosque’s activity.


Vastustamme sellaisen suurmoskeijan rakentamista Suomeen, jonka rahoitus tulee ihmisoikeuksia loukkaavista maista.
Suurmoskeijan perustaminen, pienten rukoushuoneitten sijaan, voisi auttaa muslimiyhteisöjä keskittämään varansa vain yhteen kohteeseen. Lisäksi keskitetty moskeija voisi mahdollisesti helpottaa toiminnan valvontaa ja tuoda toimintaa avoimemmaksi.


Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että moskeijan rahoituksesta ei ole selvää, julkista tietoa. Bahrain ei noudata kaikkia ihmisoikeuksia ja siksi on perusteltua olettaa ainakin sen mahdollisuuden olemassaolo, että rahoittajat pääsevät vaikuttamaan moskeijan toimintaan.

Seppo Lehto islamkriitikko, islamin vastustaja, maahanmuuttokriitikko Tampere


-------------------------------------------------------
Ohessa kuvia aiemmista Rajat kiinni mielenosoituksista. Tekijänoikeudet / kuvaoikeudet Seppo Lehto: FDL Rajat kiinni Helsinki 3.10.2015 Kuvia Seppo Lehto
------------------------------------------------------------------------


Tapahtuman jälkeen loppukeskusteluita lähellä rautatieasemaa olevassa ravintolassa, tilaisuudessa julkaistiin pari videotakin liitän ne tähän vielä kotvan päästä

------------------

 Rajat kiinni 3.10.2015 mielenosoituskuvia 36 alla. Tekijänoikeus Seppo Lehto

 

Bongaatte varmaan kuvista tuttuja kuten poliiseja, persuja, lehtineekereitä jne. Ohessa etualalla mm Matias Turkkila, josta tässä kuvasarjassa lisää kuvia mielenosoitusreitin varrellaJali Ekman jäänyt päättömäksi tässä kuvassa koska tarkoituksean kuvata uljasta perinteikästä asuaan:Lähdettiin sitten mielenosoitusmarssille Narinkkatorilta kohti Suomen pankkia


Mistä tyttärille / tyttärillemme turvapaikka rajattoman maahanmuuton edessä?
Matias Turkkila kipitti pitkin mielenosoituskulkueen sivuja kuvaamassa. Ei tietoa mihin arkistoon kuvat / videot päätyvät ;)
Pertti Nykänen bongattu myös kuvaajanaPoliisit olivat valmiina ennen mielenosoitusta:

-------------

Katsotaan jaksanko tehdä vielä alla olevat?

Toisen kameran kuvastoa tässä:

---------------------------

http://rajat-kiinni-helsinki.blogspot.fi/

--------------------------------------------------------------------------